PEER-MEDIATION WORKSHOPS 2019/2020

 

Wann een als Schoul/Maison relais intresséiert ass un engem Workshop fir seng ausgebilte Peer-Mediateuren a Peer-Mediatricen, da fënnt een hei e puer intressant Offeren.